சந்திர/இந்து வருடப்பிறப்பு

கொண்டாட்டங்கள் லிங்கபைரவியின் அருளில்
இந்த தமிழ் புத்தாண்டில், விசேஷ அர்ப்பணங்கள் மற்றும் தேவி அபிஷேகத்தின் நேரலை ஒளிபரப்பில் இணைவது மூலமாக, நல்வாழ்வுபெற தேவியின் அருளுடன் புத்தாண்டைத் துவங்குங்கள்
ஏப்ரல் 13, 14 & 15 தினங்களில் அர்ப்பணங்கள் செய்யுங்கள்
ஏப்ரல் 14 மாலை 7 மணிக்கு இலவசமாக நேரலையில் காணுங்கள்
 

சந்திர/இந்து வருடப்பிறப்பு

கொண்டாட்டங்கள் லிங்கபைரவியின் அருளில்
இந்த தமிழ் புத்தாண்டில், விசேஷ அர்ப்பணங்கள் மற்றும் தேவி அபிஷேகத்தின் நேரலை ஒளிபரப்பில் இணைவது மூலமாக, நல்வாழ்வுபெற தேவியின் அருளுடன் புத்தாண்டைத் துவங்குங்கள்
ஏப்ரல் 13, 14 & 15 தினங்களில் அர்ப்பணங்கள் செய்யுங்கள்
ஏப்ரல் 14 மாலை 7 மணிக்கு இலவசமாக நேரலையில் காணுங்கள்
seperator
 

"தேவியின் அருளைப் பெற்ற ஒருவர் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர். தேவியின் அருளைப் பெற்றால் உங்கள் கற்பனை, திறமை மற்றும் அறிவாற்றலுக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்வினை நீங்கள் வாழ்வீர்கள்."
– சத்குரு

ஏப்ரல் 14 மாலை 7 மணிக்கு இலவசமாக நேரலையில் காணுங்கள்



சந்திர/இந்து வருடப்பிறப்பு வெறும் கலாச்சாரரீதியாக மட்டுமில்லாமல் அறிவியல்பூர்வமாகவும் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. இந்த சமயத்தில் பூமிக்கும் சூரிய சந்திரனுக்கும் இடையிலான தொடர்பில் ஏற்படும் மாற்றத்தையும், அது மனித உடல்மேல் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தையும் கவனத்தில் கொண்டு இந்நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. நம் சந்திர/இந்து வருடப்பிறப்பு, வசந்த காலத்தின் வருகையைக் கொண்டாடும் விதமாக குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டுதோறும் லிங்கபைரவியில் நடைபெறும் பாரம்பரிய புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் அங்கமாக, தேசத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பக்தர்கள் வருகைதந்து பல்வேறு சடங்குகள் மூலமாகவும் அர்ப்பணங்கள் மூலமாகவும் தேவியின் அருளை வேண்டுகின்றனர். இவை ஏப்ரல் 13, 14 மற்றும் 15ம் தேதி நடைபெறுகின்றன.

தேவியின் அருளில் திளைத்திடுங்கள்

seperator
லிங்கபைரவியில் ஈஷா சம்ஸ்கிருதி மாணவர்கள் வழங்கும் இசை மற்றும் நடன நிகழ்ச்சிகளைத் தொடர்ந்து, புத்தாண்டு விசேஷ அபிஷேகத்தை ஏப்ரல் 14ம் தேதி மாலை 7-8 மணிக்கு நேரலையில் காணுங்கள்.
நேரலையில் காணவும், அர்ப்பணங்கள் செய்யவும் பதிவுசெய்யுங்கள்.