உயிர்நோக்கம்

உயிர்நோக்கம் என்றால் நமது உயிரின் மேன்மையை நோக்கமாகக் கொள்வது. உங்கள் எண்ணம் மற்றும் உணர்ச்சிகளிலிருந்து உங்களுள் உள்ள உயிரை மையமாக்கி உங்கள் நோக்கத்தை சீரமைத்துக் கொண்டால், பிறகு நீங்கள்தான் உங்கள் வாழ்க்கையின் இயக்குனராக இருப்பீர்கள் - சத்குரு

 

உயிர்நோக்கம்

உயிர்நோக்கம் என்றால் நமது உயிரின் மேன்மையை நோக்கமாகக் கொள்வது. உங்கள் எண்ணம் மற்றும் உணர்ச்சிகளிலிருந்து உங்களுள் உள்ள உயிரை மையமாக்கி உங்கள் நோக்கத்தை சீரமைத்துக் கொண்டால், பிறகு நீங்கள்தான் உங்கள் வாழ்க்கையின் இயக்குனராக இருப்பீர்கள் - சத்குரு

seperator
 

'உயிர்நோக்கம்' என்பது யோகப் பாதையில் ஒரு சிறிய, அதே நேரம் மாற்றத்தை வழங்கவல்ல முதல்படியாகும். சத்குருவால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த யோகப் பயிற்சி நமது உடல், மனம், உணர்ச்சி மற்றும் சக்திநிலைகள் மற்றும் நமக்குள் இருக்கும் ஐம்பூதங்களை நமது நன்மைக்காக செயல்படும்படி செய்கிறது.

உயிர்நோக்கம் வகுப்பு, 2 அல்லது 3 நாட்களில் 6 மணிநேர நிகழ்ச்சியாக தமிழில் வழங்கப்படுகிறது.

 
பலன்கள்
seperator
 
benefits
உடல் ஆரோக்கிய மேம்பாடு.
benefits
மன அழுத்தம் இல்லா வாழ்க்கை.
benefits
தனிப்பட்ட உறவு முறைகளில் முன்னேற்றம்
benefits
சூழ்நிலைகளை அதிக திறனுடன் கையாள்தல்
benefits
இயல்பாகவே அன்பான மற்றும் ஆனந்தமான மனிதராக மாறுவது

 

சான்றுகள்

Upcoming Programs for Uyirnokkam

seperator