குருபௌர்ணமி 2020

ஜூலை 5, 2020 ஞாயிறு
நேரடி இணைய ஒளிபரப்பு
மாலை 6:00 மணி IST
 

குருபௌர்ணமி 2020

ஜூலை 5, 2020 ஞாயிறு
நேரடி இணைய ஒளிபரப்பு
மாலை 6:00 மணி IST
seperator
 

பொருட்தன்மை தாண்டி மலர்வதற்கான மனித சாத்தியத்தையும், அதை சாத்தியமாக்கிய ஆதியோகியின் மகத்துவத்தையும் குருபௌர்ணமி கொண்டாடுகிறது. – சத்குரு

குருபௌர்ணமியின் முக்கியத்துவம்

seperator

வெயில்கால கதிர்திருப்பத்திற்குப் பின் வரும் முதல் பௌர்ணமி (ஆனி மாதம்) குரு பௌர்ணமி எனப்படுகிறது. ஆதியோகியாம் சிவனிடம் இருந்து அவரது 7 சிஷ்யர்களான சப்தரிஷிகளுக்கு யோக விஞ்ஞானம் பரிமாறப்பட்ட முதல் நாள், ஆதியோகியாம் சிவன் ஆதிகுருவாக பரிணமித்த திருநாள், குருபௌர்ணமித் திருநாள். ஆதிகுரு பரிமாறிய ஞானத்தை சப்தரிஷிகள் உலகமெங்கும் கொண்டு சேர்த்தனர். இன்றும்கூட உலகின் எந்த மூலையில் ஆன்மீக செயல்முறை பின்பற்றப்பட்டாலும் அது ஆதியோகி சிவன் உருவாக்கிய அடித்தளத்தில் இருந்தே வேர்விட்டுள்ளது.

குருபௌர்ணமியைக் கொண்டாடுவது எப்படி?

seperator

சத்குருவுடன் நேரலையில் இணைவதற்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம்! நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் குருவின் எல்லையற்ற அருளை அனுபவித்து உணரமுடியும்.

சத்சங்கம் நேரடி இணைய ஒளிபரப்பு - மாலை 6:00 மணி IST