User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
  • Shop
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in

ಸತ್ಸಂಗ ಎಂಬುದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥ "ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು". ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸತ್ಸಂಗವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಧ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸದ್ಗುರು ಅವರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಸೆಷೆನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಾಂಭವಿ ಮಹಾಮುದ್ರ ಕ್ರಿಯಾಗೆ ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈಶಾಂಗ (ಶಿಕ್ಷಕರು) ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Read More

Satsang Schedule

ಭಾಷೆದಿನಾಂಕಸಮಯ
ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಭಾನುವಾರ, ಆಕ್ಟೊಬರ್ 2, 2022ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30 ಘಂಟೆಗೆ
ತಮಿಳುಭಾನುವಾರ, ಆಕ್ಟೊಬರ್ 2, 2022ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30 ಘಂಟೆಗೆ
ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಭಾನುವಾರ, ಆಕ್ಟೊಬರ್ 9, 2022ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಘಂಟೆಗೆ
 
Close