‘యోగ వీర’గా యోగ నమస్కారం నేర్చుకోండి, నేర్పండి!

మొత్తం ప్రపంచానికే యోగా అందించి 'యోగ వీర' గా మారండి.
 

కనీసం మరోకరికైన నేర్పించమని సద్గురు 10 లక్షల మందికి పిలుపునిస్తున్నారు. మరొకరి జీవితాన్ని రూపాంతరం చేసే సాధనలని అందించిన ఆనందాన్ని మీరు దీని ద్వారా పొందుతారు. ఈ వీడియోలోని యోగ నమస్కారాన్ని నేర్చుకొని, మరొకరికి షేర్ చేయండి.

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1