మరో కొత్త సంవత్సరం వస్తోంది. ఈ సందర్భంగా మీరు మిమల్నీ, మీ జీవితాన్నీ మీకు కావలిసిన విధంగా మలచుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే, అందుకు దోహదపడే ఒక శక్తివంతమైన ప్రక్రియను సద్గురు మీకు ఇక్కడ అందిస్తున్నారు.  ఎటువంటి బాహ్య పరిస్థితినైనా సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కోగలిగే ఒక గొప్ప అంతర్గత శ్రేయస్సును ఈ ప్రక్రియ మీకు అందిస్తుంది.


ప్రతీ మనిషి తనకు తెలిసో, తెలియకో ఈ జీవితమనే ప్రక్రియలో తనకొక ప్రతిరూపాన్ని, ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని సృష్టించుకుంటాడు. మీలో మీరు సృష్టించుకున్న ఈ ప్రతిరూపానికి వాస్తవికతతో సంబంధమే లేదు. ఈ ప్రతిరూపానికీ, మీ అంతర్గత స్వభావానికీ  కూడా సంబంధమే లేదు. ఇది మీకై మీరే, అది కూడా చాలా సార్లు మీకు తెలియకుండానే సృష్టించుకున్న ఒక ప్రతిరూపం. చాలా కొద్ది మంది మనుషులు మాత్రమే చేతనంగా వారి ప్రతిరూపాన్ని సృష్టించుకుంటారు. మిగిలిన వారు అందరూ అచేతనంగా, వారి బాహ్య పరిస్థితులను లేదా వారి ధోరణులను బట్టి ఈ ప్రతిరూపాన్ని సృష్టించుకుంటారు.

ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రతిరూపాన్ని స్పృహతో, మనకి నిజంగా కావలసినట్లు ఎందుకు సృష్టించకోకూడదు? మీకు తగినంత తెలివితేటలు ఉంటే, మీరు తగినంత చేతనతో ఉంటే, మీరు మీ ప్రతిరూపాన్నిమీకు ఎలా కావాలంటే అలా,  అంటే పూర్తిగా కొత్త ప్రతిరూపాన్ని మీరు సృష్టించవచ్చు. అది సాధ్యమే. కానీ మీరు ఆ పాత దాన్ని వదిలి వేయటానికి సిధ్ధంగా ఉండాలి. ఇదేదో నటన కాదు. అందుకు మీరు తగినంత చేతనతో ఉండాలి. మీరు మీకు సరిపడేటటువంటి ప్రతిరూపాన్ని, మీ చుట్టూ ఉన్నవారితో సామరస్యంగా, తక్కువ సంఘర్షనతో ఉండే ఒక కొత్త ప్రతిరూపాన్ని సృష్టించుకోవచ్చు. మీ అంతర్గత స్వభావానికి దగ్గరిగా ఉన్న ప్రతిరూపాన్ని మీరు సృష్టించుకోండి. ఎటువంటి ప్రతిరూపం మీ అంతర్గత స్వభావానికి దగ్గిరగా ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? దయచేసి చూడండి, మీ అంతర్గత స్వభావం ఎంతో నిశ్శబ్దమైనది. ప్రస్ఫుటమైనది కాదు, కానీ చాలా శక్తివంతమైనది. చాలా సూక్ష్మమైనది, కానీ చాలా శక్తివంతమైనది.

మీ ఆలోచనలకి, లేదా  మీ ఊహలకి తగినంత శక్తి ఉంటే, అవి మీ కర్మ బంధనాలను కూడా  తెంచగలవు.

ఇదే మీరు చేయవలసింది: మీలోని స్థూలమైన అంశాలను అంటే,మీ కోపం, మీ పరిమితులను మీరు నరికి వేయాలి. ఒక కొత్త ప్రతిరూపాన్నీ- సూక్ష్మమైన, కాని చాలా శక్తివంతమైన ప్రతిరూపాన్నీ సృష్టించండి. ఒకటి రెండు రోజులు మీరు దీని గురించి ఆలోచించి మీకు మీరు ఒక కొత్త ప్రతిరూపాన్ని సృష్టించుకోండి. మీ ఆలోచనా, భావోద్వేగాల ప్రాధమిక స్వభావం ఎలా ఉండాలి అనేది నిర్ణయించుకోండి. మీరు దాన్ని సృష్టించక ముందే,  మీరు ఇప్పుడు సృష్టిస్తున్నది మునుపటి కంటే నిజంగా మెరుగైనదా కాదా అని చూడాలి. మీరు ప్రశాంతంగా ఉండే సమయాన్ని ఎంచుకోండి. మీ వీపుని దేనికైనా ఆనించి విశ్రాంతిగా కూర్చోండి. ఇప్పుడు మీ కళ్ళు మూసుకుని ఇతరులు మిమల్ని ఎలా అనుభూతి చెందాలో ఒకసారి ఊహించండి. ఒక సరికొత్త వ్యక్తిని సృష్టించండి. మీకు వీలైనంత వివరంగా చూడండి. ఈ కొత్త ప్రతిరూపం ఎక్కువ మానవత్వంతో, ఎక్కువ సమర్ధతతో, ఎక్కువ ప్రేమతో ఉందో లేదో చూడండి.

ఎంత బలంగా వీలైతే అంత బలంగా ఈ కొత్త ప్రతిరూపాన్ని ఊహించుకోండి. దీన్ని మీలో మీరు సజీవం చేయండి. మీ ఆలోచనలకి లేదా  మీ ఊహలకి తగినత శక్తి ఉంటే, అవి మీ కర్మ బంధనాలను కూడా  తెంచగలవు. మీరు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారన్న దాన్ని శక్తివంతంగా ఊహించుకోవడం ద్వారా మీ కర్మ మీకు విధించిన పరిమితులని తొలిగించవచ్చు. తద్వారా మీ ఆలోచనల, భావోద్వేగాల, మీరు చేయగలిగే పనుల పరిమితులని దాటవచ్చు.

ప్రేమాశీస్సులతో,
సద్గురు