Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
español
 

September 25, 2023

तपाईंका शरीर र मनले तपाईंबाट निर्देशन लिए भने स्वस्थ, शान्त र आनन्दित रहनु केवल सम्भावना होइन, बरु यो स्वाभाविक परिणाम होइन ।
आज एकादशी

Daily Quote

September 25, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close