Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
español
 

September 26, 2023

सफलता तपाईंका नक्षत्रहरूको तालमेल मिलाएर पाइने होइन । आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि उचित कार्यान्वयन र प्रतिबद्धताबाट सफलता आउने हो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, आफूभित्र राम्रोसँग सङ्गतिमा रहने ।

Daily Quote

September 26, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close