Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
español
 

September 25, 2023

നിങ്ങളുടെ ശരീരവും മനസ്സും നിങ്ങളിൽ നിന്നു നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആരോഗ്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ജീവിതം ഒരു സാധ്യത മാത്രമല്ല - അത് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ സംഭവിക്കും.
ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്

Daily Quote

September 25, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close