పునర్జన్మ అనేది నిజంగా ఉంటుందా? అని కాజల్ సద్గురుని అడిగారు

కాజల్ అగర్వాల్ పునర్జన్మ గురించిన సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నానని, అసలు అలాంటిది ఉంటుందా అని సద్గురుని ప్రశ్నించారు. మరి సద్గురు సమాధానాన్ని మీరే వినండి.
 

కాజల్ అగర్వాల్ పునర్జన్మ గురించిన సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నానని, అసలు అలాంటిది ఉంటుందా అని సద్గురుని ప్రశ్నించారు. మరి సద్గురు సమాధానాన్ని మీరే వినండి. 

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1