શું કર્મ અને સમાવેશક્તા વિભિન્ન છે?

કંગના રણાવત વિચારે છે કે શું કર્મ બંધન તોડવું, પોતાની સમાવેશક્તા ની ક્ષમતા થી વિભિન્ન છે......સદગુરુ જવાબ આપે છે......
શું કર્મ અને સમાવેશક્તા વિભિન્ન છે?
 

કંગના: સદગુરુ, તમે કહો છો કે આપણે કર્મનાં બંધનો તોડવાના પ્રયત્ન કરવા જોઈએ, પણ આની સાથે જ તમે લોકોને,બધાને પોતાની અંદર સમાવવાનું અને દરેક વસ્તુ સાથે એક ઊંડું જોડાણ રાખવાનું પણ કહો છો. તો આ બન્ને વસ્તુ એક સાથે કેવી રીતે થાય? 

સદગુરુ: નમસ્કારમ કંગના! આ બે વસ્તુઓ તમને વિપરીત કેવી રીતે લાગે છે? કર્મ એટલે આપણે શારીરિક, માનસિક, ભાવનાત્મક તથા ઊર્જાના જે કાર્યો કરીએ છીએ, તેની શેષ સ્મૃતિ. અથવા તો બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ એક સૉફ્ટવેર છે જેને તમે અજાણતા બનાવ્યું છે. આ એ યાદશક્તિ છે જે વિવિધ સ્તર પર તમારા જીવનને કંટ્રોલ કરે છે.  

શારીરિક યાદશક્તિ છે, મનોવૈજ્ઞાનિક, ભાવનાત્મક તથા ઊર્જાના સ્તરો પર પણ યાદશક્તિ હોય છે - આ તમામ વસ્તુઓ તમારા જીવનને કંટ્રોલ કરે છે. તો યાદશક્તિનો અર્થ થાય કે તે ભલે ગમે તેટલી હોય છે, પણ તે માર્યાદિત હોય છે. તમારી યાદશક્તિ સીમા માં બાંધેલી  છે.

તો કર્મ એક માર્યાદિત ઘેરો છે. આ માર્યાદિત ઘેરામાં, કર્મ ઘણો ઉપયોગી છે

તો કર્મ એક માર્યાદિત ઘેરો છે. આ માર્યાદિત ઘેરામાં, કર્મ ઘણો ઉપયોગી છે, તે ઘણી વસ્તુઓ કરી શકે છે. તે તમને ઓટોમેટિક બનાવે છે, જેથી તમે ઘણી બધી બાબતોની વિના પ્રયત્ને સાચવી શકો.

પણ જ્યારે તમે વિસ્તરણ કરવા ઈચ્છો છો, તો સીમા એક સમસ્યા છે. જો તમે તમારા ઘરની સીમા નક્કી કરવા, રેખા દોરો છો અને જો તમે વિસ્તરણ કરવા ઈચ્છતા હોવ, તો તે વધુ સહેલું છે, બસ બહાર નીકળી જાઓ . પણ ધારો કે, તમારા જીવ ને જોખમ હતું, તમારા ઉપર ભય તોડાતો હતો, તો તમે તમારી ચારે બાજુ કિલ્લા જેવી જાડી દીવાલ બાંધી દીધી.

સમાવેશ નો અર્થ બધાની સાથે મૈત્રીપૂર્ણ વ્યવહાર કરવો નથી. પોતાની સિસ્ટમને જ સમાવેશક બનાવી લેવું.

હવે, જોખમની સામે તમે સુરક્ષિત અનુભવો છો. પણ માનીલો કે તમારા જીવને કોઈ પણ પ્રકારનું જોખમ નથી, તો તમે સ્વાભાવિક રીતે જ વિસ્તરણ કરવા ઇચ્છશો. જ્યારે તમે વિસ્તાર કરવા ઈચ્છો છો, તો આ વિશાળ દીવાલને હલાવવી અને વિસ્તારણ કરવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. કદાચ તમે વિસ્તરણ જ નહીં કરો, કારણ કે – એ દીવાલ! દીવાલને ધક્કો કેવી રીતે મારવો?

અસ્તિત્વ પૂર્ણપણે સમાવેશક છે.તમારે ફક્ત તેના વિશે જાગૃત થવાનું છે. કર્મ એ તમારા વ્યક્તિગત અસ્તિત્વની પ્રકૃતિ છે. તમારે ફક્ત તમારી કર્મગત સીમાઓના બંધનો પ્રતિ જાગૃત થવું પળ્શે.

તો આજ રીતે, કર્મ કે કર્મની યાદશક્તિ પણ એક પ્રકારની દીવાલ છે જેને તમે ઊભી કરી છે. જો તમે અને ઢીલી નહીં કરો, જો તમે તમારી સિસ્ટમમાં સમાવેશની ભાવના નહીં લાઓ- સમાવેશ નો અર્થ બધાની સાથે મૈત્રીપૂર્ણ વ્યવહાર કરવો નથી. પોતાની સિસ્ટમને જ સમાવેશક બનાવી લેવું. સિસ્ટમ ને સમાવેશક બનાવવાનો અર્થ છે કે.....અત્યારે આ જંગલમાં, જે શ્વાસ આ વૃક્ષો છોડી રહ્યા છે, હું તેને અંદર લઈ રહ્યો છું. જે શ્વાસ હું છોડી રહ્યો છું તે આ વૃક્ષો અંદર લઈ રહ્યા છે.

હું વૃક્ષોની વાત નહીં કરું, પણ અધિકાંશ લોકો કદાચ આ વાત થી અજાણ્યા છે કે આ લેવળ-દેવળ ચાલી રહી છે. જો આપણે જાગૃત થઈએ કે આ લેવળ-દેવળ ચાલી રહી છે, તો અહીં બેસીને શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયા જ અદભૂત અને આનંદથી ભરેલી હશે. પણ જો તમે જાગરૂક નથી ત્યારે તમે એ ઓક્સિજન દ્વારા પોષિત તો થાઓ છો, પણ તમે તે અનુભવ ચૂકી રહ્યા છો.

સમાવેશકતાનો અર્થ એ નથી કે તમે કઇક અલગ કર્યું. તમે ફક્ત અસ્તિત્વના સ્વરુપ વિશે સભાન બન્યા, કારણ કે અસ્તિત્વ પૂર્ણપણે સમાવેશક છે. વૃક્ષ સાથે કે માટી સાથે જે થાય છે, તે તમારી સાથે પણ થાય છે. તમે જેને સ્વયં ગણો છો, તે વાસ્તવમાં એ માટી જ છે જેના પર તમે ચાલી  રહ્યા છો. સમાવેશકતા કોઈ કામ નથી, જે તમારે કરવાનું છે. સમાવેશક્તા એ અસ્તિત્વની પ્રકૃતિ છે. તમારે ફક્ત તેના વિશે જાગૃત થવાનું છે. કર્મ એ તમારા વ્યક્તિગત અસ્તિત્વની પ્રકૃતિ છે. તમારે ફક્ત તમારી કર્મગત સીમાઓના બંધનો પ્રતિ જાગૃત થવું પળ્શે. જો આ જાગૃતતા આવી જશે, તો બાકીનું કામ જીવન જાતે જ કરી લેશે.

સંપાદક તરફથી નોટ:- ભલે તમે એક વિવાદસ્પદ પ્રશ્ન થી હેરાન થઈ રહ્યા હોવ, કે પછી નિષિદ્ધ પ્રકારના વિષય માટે મૂંઝવણ અનુભવતા હોવ કે પછી તમારી અંદર કોઈ એવો પ્રશ્ન હોય જેનો જવાબ કોઈ પણ આપવા તૈયાર ન હોય એવા પ્રશ્ન પૂછવાની આ તક છે! - unplugwithsadhguru.org.

Youth and Truth Banner Image
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1