Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
Français
 

May 22, 2024

समस्या जीवनको सम्बन्धमा होइन । समस्या यो हो कि तपाईंले आफ्नो मनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुभएको छैन ।
भोलि पूर्णिमा

Daily Quote

May 22, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close