Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
Français
 

May 23, 2024

यस दिन गौतम बुद्धलाई यो बोध भयो कि आफूमा बुद्धत्त्व घटित हुन दिनको लागि आवश्यक यत्ति हो— यसलाई आफ्नो जीवनको नम्बर १ प्राथमिकता बनाउनुपर्छ ।
आज पूर्णिमा

Daily Quote

May 23, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close