Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
Français
 

May 24, 2024

आध्यात्मिक मार्गमा हुनु भनेको ईश्वरको नजिक पुग्न खोज्ने होइन— तपाईँ स्वयं ईश्वरसँग एक बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।

Daily Quote

May 24, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close