Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
Français
 

May 24, 2024

ആത്മീയ പാതയിലാവുക എന്നതിനർത്ഥം ദൈവികതയോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നല്ല - നിങ്ങൾ ദൈവികതയുമായി ഒന്നാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണത്.

Daily Quote

May 24, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close