Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
Français
 

May 23, 2024

ഈ ദിവസമാണ്, ഗൗതമ ബുദ്ധൻ ജ്ഞാനോദയം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ അതിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകിയാൽ മാത്രം മതി എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
ഇന്നു പൌര്‍ണമിയാണ്

Daily Quote

May 23, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close