Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
தமிழ்
Pусский
 

May 25, 2024

जब तपाईँ खुसीको खोजमा भौँतारिनुहुन्न, तपाईं आफ्नै प्रकृतिले आनन्दित रहनुहुन्छ । तब तपाईंका कार्यहरू संसारलाई आवश्यक भएअनुसार व्यक्त हुनेछन्, न कि तपाईँले चाहे अनुसार ।

Daily Quote

May 25, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close