Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
Français
 

May 26, 2024

तपाईँ बस् भरपूर रूपमा बाँच्नुभयो भने तपाईंले थुप्रै कर्म बिलिन गर्नुहुनेछ । भरपूर रूपमा बाँच्नु भनेको यो हो— आफूसामु जेसुकै आइपरे पनि त्यसलाई पूर्ण र प्रखर रूपमा अनुभव गर्ने ।

Daily Quote

May 26, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close