Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
বাংলা
ગુજરાતી
 

May 15, 2024

हामी सामु जेसुकै तेर्सिए पनि हामी त्यसप्रति कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछौं र हामी त्यसबाट के बनाउँछौं भन्ने कुरा १००% हाम्रो हातमा हुन्छ ।

Daily Quote

May 15, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close