Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
Français
 

May 16, 2024

बाहिरी तत्त्वले तपाईंलाई प्रेरणा दिन र गाइड गर्न मात्र सक्छ । तर आफूलाई जान्नु भनेको यस्तो चीज हो जुन सधैँ भित्रबाट आउनुपर्छ ।

Daily Quote

May 16, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close