Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
Français
 

May 17, 2024

सत्ता आफैँमा भ्रष्ट आचरणको हुँदैन । प्रभुत्व जमाउने कुण्ठा भएका मानिसले जब सत्ता कब्जा गर्छन्, तब यो भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम बन्दछ ।

Daily Quote

May 17, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close