Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
Français
 

May 18, 2024

तपाईँ जेलाई सफलता ठान्नुहुन्छ, त्यसको तुलनामा साधारणतया जेलाई असफलता ठानिन्छ त्यसले तपाईंको जीवनको अनुभवलाई निकै बढी गहन बनाउँछ ।
भोलि एकादशी

Daily Quote

May 18, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close