Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
বাংলা
ગુજરાતી
 

May 14, 2024

जब तपाईँलाई सही अर्थमा यो बोध हुन्छ कि तपाईंलाई थाहा छैन, तब तपाईंभित्र कुनै पूर्वाग्रह वा मूल्याङ्कन रहँदैन । तपाईं बस् जीवन बन्नुहुनेछ ।

Daily Quote

May 14, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close