Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
ಕನ್ನಡ
 

June 12, 2024

तपाईँ पेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई खाली क्यानभास आवश्यक हुन्छ । तपाईँ सङ्गीत जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले मौन जान्न आवश्यक हुन्छ ।

Daily Quote

June 12, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close