Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

June 11, 2024

तपाईँ जो हो त्यो तपाईं आफूभित्र कस्तो हुनुहुन्छ भन्नेबाट स्थापित हुनुपर्छ, न कि तपाईंले के गर्नुहुन्छ भन्नेबाट ।

Daily Quote

June 11, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close