Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

June 13, 2024

अस्तित्वको उद्देश्य भनेकै यहाँ अवस्थित हुनु हो । यो यति विशाल, जटिल र शानदार छ कि अरू कुनै उद्देश्य नै चाहिँदैन ।

Daily Quote

June 13, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close