Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

February 17, 2024

तपाईंले आफ्नो शरीरलाई साधनको रूपमा प्रयोग गर्न सिक्ने हो भने यो यस धरतीको सबैभन्दा सानदार र शक्तिशाली साधन हो । योग यही जान्नका लागि हो ।

Daily Quote

February 17, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close