Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

February 18, 2024

सत्यको प्रकृति यस्तो छ कि तपाईं यसलाई जुनसुकै दिशाबाट हेर्नुहोस्, यो तब पनि उही रहन्छ ।

Daily Quote

February 18, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close