Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

February 18, 2024

સત્યની પ્રકૃતિ એવી છે કે તમે તેને ગમે તે દિશામાંથી જુઓ, તેમ છતાં તે તેનું તે જ છે.

Daily Quote

February 18, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close