Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
español
 

May 09, 2022

ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ രൂപത്തിൽ, ദുരിതം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയോ അനുഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. സന്തോഷം എന്നാൽ, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിലും വികാരങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ്.

Daily Quote

May 09, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close