Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
தமிழ்
 

April 08, 2024

ആളുകളെ ഉപയോഗിക്കുക, വസ്തുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക - ഇത് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തികഞ്ഞ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ്, ആളുകൾ സ്നേഹിക്കാനുള്ളതും.
ഇന്ന് അമാവാസിയാണ്

Daily Quote

April 08, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close