Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

April 08, 2024

मानिसलाई प्रयोग गर्ने र सामानहरूलाई प्रेम गर्ने— यो जीवनप्रतिको पूर्णतया गलत बुझाइ हो । सामानहरू प्रयोगका लागि हुन्छन् । मानिसहरु प्रेमका लागि हुन्छन् ।
आज औँसी

Daily Quote

April 08, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close