Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
தமிழ்
 

April 07, 2024

ആരോഗ്യമെന്നാൽ വെറും രോഗമില്ലായ്മയല്ല, മറിച്ച് ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ ക്ഷേമം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ്ണതയാണ്.
ഇന്നു ശിവരാത്രിയാണ്, നാളെ അമാവാസിയാണ്

Daily Quote

April 07, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close