Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

April 07, 2024

ಆರೋಗ್ಯ ಎಂದರೆ ಬರೀ ರೋಗದ ಅಭಾವವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಳಿತನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಸ್ಥಿತಿ.
ಇಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ, ನಾಳೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ

Daily Quote

April 07, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close