Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive

ದ್ವಂದ್ವ

Want to get a fresh perspective on ದ್ವಂದ್ವ? Explore Sadhguru’s wisdom and insights through articles, videos, quotes, podcasts and more.

video  
ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗೊತ್ತಾ? Sadhguru Kannada | ಸದ್ಗುರು
Jul 11, 2022
Loading...
Loading...
article  
ತರ್ಕ ಎನ್ನುವುದು ಬಾಹ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾದರೂ, ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅದು ವರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ತರ್ಕದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮೀರಿಹೋಗುವುದು ಧ್ಯಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: "ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನದ ವಿಧಾನಗಳೂ ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಾರ್ಕಿಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಗಿದೆ... ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನವು ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯ ವಿರೂಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆಯೇ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೇ ಇರಲು ಬಿಡುವುದು."
Feb 10, 2019
Loading...
Loading...
 
Close