మదర్స్ డే నాడు సద్గురు నుంచి కొన్ని సుభాషితాలు.

మే 12 వ తారీఖు మదర్స్ డే. మాతృత్వం, పిల్లల పెంపకం గురించి సద్గురు సుభాషితాలు కొన్ని అందిస్తున్నాం.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1