அறுவடை காலம் குறித்து சத்குருவின் வாசகங்கள்

மகர சங்கராந்தி நெருங்கும் வேளையில், தைத்திருநாள் குறித்து சத்குரு வழங்கியுள்ள குருவாசகங்களைப் படித்து மகிழ்வோம்.
அறுவடை காலம் குறித்து சத்குரு, Aruvadai kalam kurithu sadhguru
 

மகர சங்கராந்தி நெருங்கும் வேளையில், தைத்திருநாள் குறித்து சத்குரு வழங்கியுள்ள குருவாசகங்களைப் படித்து மகிழ்வோம்.

ஆசிரியர் குறிப்பு: தினமும் உங்கள் அலைப்பேசி அல்லது மின்னஞ்சலில் சத்குருவின் வாசகத்தைப் படித்து நாளைத் துவங்க விரும்பினால், இங்கே கிளிக் செய்யவும்.