User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
  • Shop
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
తెలుగు
English
 

June 17, 2022

यदि तपाईं कृपाको लागि उपलब्ध हुनुहुन्न भने, तपाईंसँग जतिसुकै धन−सम्पत्ति भएपनि, तपाईंले सुन्दर जीवन बाँच्नुहुने छैन । यो मेरो श्राप होइन— वास्तवमा, जीवनले यसरी नै काम गर्दछ ।

Daily Quote

June 17, 2022


Loading...
Bookmark
Loading...
 
Close