Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
Deutsch
 

June 16, 2022

तपाईंले बच्चाहरूलाई ‘हुर्काउनु’ पर्दैन । उनीहरूको विकासको लागि तपाईंले उनीहरूलाई केही स्थान, प्रेम र सहारा दिनुपर्ने हुन्छ । हरेक मनुष्य पृथक सम्भावनामा विकसित हुन सक्षम हुन्छन् ।

Daily Quote

June 16, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close