Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
Deutsch
 

June 15, 2022

अस्तित्वलाई भरोसा नगरिकन तपाईं यहाँ बाँच्न सक्नुहुन्न । यदि तपाईंले सचेतन भई, प्रेमपूर्वक भरोसा गर्नुभयो भने, त्यही भक्ति हो ।

Daily Quote

June 15, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close