Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
Deutsch
 

June 16, 2022

നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ വളർത്തേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ അവർക്ക് വളരാൻ, ഇടവും സ്നേഹവും പിന്തുണയും നൽകണം. ഓരോ മനുഷ്യനും അദ്വിതീയമായ ഒരു സാധ്യതയ്ക്ക് പ്രാപ്തനാണ്.

Daily Quote

June 16, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close