Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

June 17, 2022

यदि तपाईं कृपाको लागि उपलब्ध हुनुहुन्न भने, तपाईंसँग जतिसुकै धन−सम्पत्ति भएपनि, तपाईंले सुन्दर जीवन बाँच्नुहुने छैन । यो मेरो श्राप होइन— वास्तवमा, जीवनले यसरी नै काम गर्दछ ।

Daily Quote

June 17, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close