Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

June 18, 2022

प्रेम यस्तो द्वार हो, जसले सम्भावनाहरू खोलिदिन्छ— तपाईं रिस, चिढचिढापन, निराशा र घृणाको अवस्थामा रहँदा, तपाईं ती सम्भावनाहरूबाट चुक्नुहुन्छ ।

Daily Quote

June 18, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close