Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

June 18, 2022

നിങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ സാധ്യതകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കവാടമാണ് സ്നേഹം. ദേഷ്യം, നീരസം, നിരാശ, വെറുപ്പ് എന്നീ അവസ്ഥകളിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാദ്ധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായും നഷ്‌ടപ്പെടുന്നു.

Daily Quote

June 18, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close