Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
தமிழ்
తెలుగు
 

June 19, 2022

तर्क कुनबेला प्रयोग गर्ने र कुनबेला प्रयोग नगर्ने भनेर तपाईंले जान्न जरूरी छ । यदि तपाईंले सबैथोकलाई तर्कले विश्लेषण गर्नुभयो भने, जीवनमा रहेका सबै सुन्दर चीजहरू पनि वाहियात् लाग्छन् ।

Daily Quote

June 19, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close