Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
Deutsch
 

June 20, 2022

मूल रूपमा, तपाईं जीवन हो । यदि तपाईंभित्र जीवन सानदार तरिकाले घटित भइरहेको छ भने, त्यही सबैभन्दा उच्च सफलता हो ।

Daily Quote

June 20, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close