User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
  • Shop
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
தமிழ்
తెలుగు
 

August 17, 2022

भाैतिक सीमित हुन्छ । यदि तपाईंले यसलाई असीमित बनाउन खोज्नुभयो भने, तपाईंले आफूलाई र आफू वरपर सबैलाई बर्बाद गर्नुहुन्छ— अहिले संसारमा भइरहेको यही हो ।

Daily Quote

August 17, 2022


Loading...
Bookmark
Loading...
 
Close