Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
தமிழ்
 

August 17, 2022

भाैतिक सीमित हुन्छ । यदि तपाईंले यसलाई असीमित बनाउन खोज्नुभयो भने, तपाईंले आफूलाई र आफू वरपर सबैलाई बर्बाद गर्नुहुन्छ— अहिले संसारमा भइरहेको यही हो ।

Daily Quote

August 17, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close