User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
  • Shop
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
മലയാളം
मराठी
 

August 09, 2022

शरीर र मन अस्तित्वको सतह मात्र हुन् । ती अनित्य छन् भन्ने कुरा जब तपाईंमा बोध हुन्छ, तपाईंले आफूलाई अस्तित्वको स्रोततर्फ अग्रसर गर्नुहुने छ ।

Daily Quote

August 09, 2022


Loading...
Bookmark
Loading...
 
Close