Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
मराठी
 

August 08, 2022

प्रत्येक अभिलाषा वास्तवमा अनन्तप्रतिको तीव्र चाहना हो, जुन किस्ताहरूमा अभिव्यक्त भइरहेको हुन्छ ।
आज एकादशी

Daily Quote

August 08, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close